04 Maj 2021

Pisac i urednica:

Tanja Pljukavac ( Jovanović )

Dizajn: Art Studio TANJA*WITCH

Šamanski pogled na svet

Ako bi ste pitali: „Koje je brzo i jednostavno objašnjenje šamanizma?“, ja bih vam odgovorio: „Šamanizam je tačno suprotan onome što smo mi! Naprosto izvrnite sve iz našeg sveta naglavačke i ubrzo će šamanski svet početi da vas obasjava“ Holger Kalvajt, Šamani iscelitelji i vračevi (Boston: Šambala, 1992),222, piše (Endredi, 2015), str 42.

„Nećete dobiti moć ako ne ponudite nešto zauzvrat, i, što više ponudite, to ćete veću moć primiti“, piše (Endredi, 2015). Kroz istoriju menstrualna krv je smatrana svetinjom i jednim od najsnažnijih darova, posebno krv ponuđena zemlji/tlu. Pouzdana je istina da je krv najsnažnija od svih darova. Menstrualna krv mlade devojke najmoćnije je sredstvo za isceljenje cele zajednice. Drevne kulture, širom planete obožavaju krv kao svetovnu inkarnaciju svete životne sile. I danas zatičemo kako šamani prinose životinjske žrtve za dobrobit pojedinca i cele zajednice. U cilju isceljivanja i blagosiljanja, šamani koriste svetu životnu silu ili energiju životinja. Životinje koje se koriste u autetičnim šamanskim ritualima urođeničkih kultura, postupa se s najvećim poštovanjem i zahvalnošću. Svi delovi životinja u zajednici su upotrebljivani za hranu, odeću, tetive za lukove, itd. Pomenute šamanske ceremonije s fizičkim i duhovnim esencijama životinja održavju se u toliko visokom stanju povezanosti svesti sa univezalnom životnom silom. Domaće životinje, u savremenim šamanskim kulturama, predstavljaju jednu od najvećih vrednosti i ne žrtvuju se bez vrlo posebnog razloga. U većini slučajeva, krvni rituali su se u šamanskim zajednicama postepeno proređivali, i žrtvovanje životinja prinose se samo uz vrlo posebne razloge, piše (Endredi, 2015).

šamanizam

Po tvrđenju (Endredi, 2015) šamani su proroci, plesači, psiholozi, vizionari, isceljitelji, pronalazači hrane, prizivači kiše, i što je najvažnije, posrednici između ljudskog i neljudskog ili nadljudskog – sveta ili svetova. Šamani poznaju kosmičke i fizičke svetove, razumeju biljke i životinje, i samim tim su i duhovne vođe koji poznaju duhove i božanstva. Savremeni šamani ponekad obavljaju funkcije posrednika, pa čak rade i kao diplomate i političari kako bi zaštitili svoju zemlju i podelili svoje znanje, piše (Endredi, 2015) „vatrom“, „mađijskim letom“ i drugim veštinama, piše (Elijade, 1990).

Šaman je specijalista za trans tokom kojeg njegova duša napušta telo i preduzima uspenje na nebo ili silazi u donji svet. Po tvrđenje (Elijade, 1990) šamanske tehnike ekstaze ne iscrpljuju sva raznolika ekstatička iskustva utvrđena u istoriji religija i religioznoj etnologiji. Po tvrđenju (Endredi, 2015), „Šaman je isceljeni isceljitelj koji je povratio oštećene delove svog tela i duha i koji je, putem ličnog rituala preobražaja, objedinio mnoge ravni životnog iskustva: telo i duh, svakidašnje i nesvakidašnje, individualno i komunalno, prirodno i natprirodno, prošlost, sadašnjost i budućnost.“ (Halifaks 1979,I 8)

FASHION IMAGE DESIGN

on line store

ŠAMANI SU IZABRANI

Po predanju (Elijade, 1990) šaman je veliki specijalista za ljudsku dušu: jedini je on „vidi“ jer poznaje njen „oblik“ i udes.

Po tvrđenju (Elijade, 1990) šamani su „izabrani“ i kao takvi imaju pristupa izvesnom području svetoga koje je nedostupno ostalim članovima zajednice. Šamanska ekstatička iskustva, snažno utiču i uticala su na stratifikaciju religiozne ideologije, na mitologiju, na obred. U društvima moderne Evrope, šamani su bića koja se odlikuju u svojim društvima kao različiti po „pozivu“, i snagom vlastitog religioznog iskustva šamani su odvojeni od ostalog dela zajednice.

Šamanizam zbog svoje različitosti opravdanije je svrstati u mistike nego ono što se obično naziva „religija“. Šamanizam uvek ostaje ekstatička tehnika na raspolaganju izvesnoj eliti, i zbog toga šamanizam možemo naći unutar mnogih religija, koja predstavlja mistiku dotične religije (Elijade, 1990).

Narodi koji sebe nazivaju šamanskim za njih su bitna i značajna ekstatička iskustva svojih šamana: šamanska iskustva se lično tiču samog naroda jer ih šamani pomoću svojih transova leče. Služe kao posrednici između njihovih bogova, nebeskih ili podzemnih, malih ili velikih, i njih samih. Za sam narod, šamani prate njihove mrtve u „Carstvo senki“, piše (Elijade, 1990).


Ta uska mistička elita rukovodi religioznim životom zajednice i bdi nad njihovom „dušom“.

Veliki deo religioznog života odvija se i bez šamana. Gde nije reč o bolesti (gubitku duše), nesreći, smrti, ili o nekoj velikoj žrtvi, koja podrazumeva ma kakvo ekstatičko iskustvo (mističko putovanje na Nebo ili u Donji svet), šamanska intervencija ili njegovo prisustvo, nije potrebno tamo gde nije u pitanju neposredna sudbina duše.

Po tvrđenju (Endredi, 2015) šaman je osoba koja je obučena za hod između telesnih svetova i carstva duha. Zadatak šamana iz svakog dela sveta je da se poveže sa duhovima svog mesta i da razvije veštine prikladne za tlo na kojem živi.

summer in serbia 2020

"SWANS"

FASHION IMAGE DESIGN

on line store

Osnovni elementi šamnskog pogleda na svet

Postoji nekoliko osnovnih sličnosti kada govorimo o opštem pogledu na svet koji dele svi ljudi iz šamanske zajednice, piše (Endredi, 2015). I ako ih razdvajaju mnoge kulturološke razlike između drevnih i savremenih šamanskih zejednica širom sveta, ovo su njihove povezanosti:

 • Ceo svet deli jedno telo. Pojedinac je istovremeno zasebna jedinka i neodvojiv od svog okruženja.
 • Uz pomoć lične veze sa svetom prirode, posebno s „domaćom“ teritorijom i svetim mestima dobija se indetitet.
 • Služenje ljudskoj zajednici, kao ni zajednici prirode, ne može se odvojiti od ciljeva pojedinca.
 • U toku dana se podrazumeva da ne uzimaš više nego što ti je potrebno i da daješ koliko možeš.
 • Svekoliki život poseduje svoju prirodnu vrednost koja se meri ljudskim ekonomskim aršinima.
 • Prema okruženju treba se ophoditi s najvećim poštovanjem i ravnopravnošću. Zato što materijalno održanje zajednice u potpunosti zavisi od lokalnog okruženja.

Osnovne platforme jedinstva omogućuju skok svesti šamanima i šamankama, i pomažu im da uđu u drugu dimenziju stvarnosti. Postoje i drugi asketski i meditativni načini za menjanje svesti, piše (Endredi, 2015).

Digital Art-Photography-Photomanipulation by Art Studio "TANJA*WITCH"

Šamanska svet

Po predanju (Endredi, 2015) postoje različiti nivoi stanja svesti kroz koje šaman prolazi kako bi pojmio multidimenzionalne stvarnosti i svet duhova:

 1. Na prvom nivou, ego je skoro sasvim okrenut sebi i pritom nema uvid u pojave iz onog sveta koji je više nego ljudski. Osećanje jedinstva s prirodom i kosmosom izgubljen je, kao što je uobičajna za druge i našu modernu kulturu.
 2. Na drugom nivou se očituje moć empatije zbog postojanja izvesne svesti o sjedinjenju bića i neposrednog okruženja ispunjenog prirodom i drugim bićima. Ovaj nivo neće sprečiti čoveka da naškodi drugome ili načini štetu izvan njegove uske sfere saosećanja, ako proceni da je to neophodno.
 3. Treći nivo nam prikazuje prve znake privremenog spajanja ega sa okruženjem i drugim bićima.
 4. Na četvrtom nivou možemo iskusiti svest koja ne poznaje ljudska merila i sudove. Ovaj nivo je bitan za šamanizam, zato što ovde prepoznajemo svoj ljudski organizam u kontekstu mnogo šireg tela. Šaman se ujedinjuje sa biljkama i životinjama, kao i u kontekstu drugih fenomena i oblika komunikacije koja nisu dostupna na nižim nivoima.
 5. Na ovom nivou mnoga iskustva se ne mogu opisati rečima. Osećanje jedinstva bića i okruženja vodi ka doživljaju tihog znanja, telepatije, sposobnosti prenosa energije i/ili iscelivanja, sposobnosti da se percepcija vremena produži i skrati. Sposobnost doživljaja drugih iskustava koja se obično smatraju natprirodnim ili vančulnim.
 6. Na šestom nivou ne postoje ljudske veze, vaše telo i svest kao da su potpuno neodvojivi od jedinstvene svesti kosmosa.

Generalno govoreći i kada ovako postavimo stvari, možemo reći da se šamansko iskustvo, stiče na trećem, četvrtom i petom nivou. Da bi dosegli te nivoe svesti, šamani putem mnogih tehnika, usmeravaju svoju pažnju i koncentraciju na određenu tačku, (Endredi, 2015).

Kako šamani obavljaju svoje zadatke

Po predanju (Endredi, 2015) ovo su načini po kojima šamani obavljaju svoje zadatke:

 • Ako čovek zna kako, može komunicirati sa animalnim duhovima prirode i „onog iza“.
 • Za dobrobit pojedinca i cele zajednice šamani sarađuju sa i/ili kontrolišu te duhove.
 • Da bi pristupili našoj multimenzionalnoj stvarnosti postoje razni nivoi svesti.
 • Kako bi zapali u izmenjena stanja svesti i dosegli multidimenzionalne stvarnosti, šamani koriste posebne tehnike i veštine.
 • Životinje ponekad igraju važnu ulogu kao učitelji i vodiči.
 • Koriste se i ponekad određeni biljni enteogeni.
 • Isceljivanje drugih postiže se tako što šaman prvo isceli sebe.

box IMAGE DESIGN

ON LINE STORE

DIGITAL ART-PHOTOGRAPY

"promašena"

FASHION IMAGE DESIGN

ON LINE STORE

Multidimenzionalne stvarnost

Kako bi prodrli u stvarnost drugačiju od ove (ovih) na koju smo navikli, šamani koriste šamanska stanja svesti, piše (Endredi, 2015). Svet duhova, izuzev naše fizičke stvarnosti, verovatno je za šamana ovo najvažnija stvarnost. Ovo ne znači nužno svet ljudskih duhova i ne podrazumeva duše umrlih. Kao što i biva s našom fizičkom stvarnošću i ostalim dimenzijama, većina šamanskih kultura navodi mnoge nivoe sveta duhova koji postoje združeni, ali i svaki za sebe. Sam osnov šamanizma jeste da to nešto (svet, duh, duša itd.) može napustiti fizičko telo i „odputovati“ u druge dimenzije ili svetove. U našoj savremenoj kulturi taj prelazak se obično ograničava na trenutak smrti. Naša svest je kadra da funkcioniše bez naše kontrole, a to je sanjanje, piše (Endredi, 2015).

DŽEJMS ENDREDI

EXPERIMENTAL VIDEO

"human trafficking - a woman in love"

DIGITAL ART- PHOTOGRAPHY

EXPERIMENTAL VIDEO

https://www.tiktok.com/@tanjawitch0?

Iz ugla fizike:

Po predanju (Endredi, 2015) iz ugla fizike, danas imamo mnogo teorija o prirodi stvarnosti i svesti koje osvetljavaju delatnosti šamana.

Kvatna međupovezanost je termin kojim se opisuje koncept da je:

Svaka tačka u prostoru i vremenu povezana putem „kvantne pene“ sa svakom drugom tačkom u prostoru i vremenu, što naš svemir čini ogromnim poljem snova. Majk Talbor, Misticizam i nova fizika (London: Rautlidž i Kigan Pol, 1987), 122.


Još jedna zanimljiva teorija koja nudi fizika tvrdi da je:

Svest biogravitaciono polje slično gravitacionoj sili koja vlada materijom. Drugim rečima, um i materija su različite vibracije ili talasi na istom jezeru. Ibid

Još jedna zanimljiva teorija koja nudi fizika tvrdi da je:

Svest biogravitaciono polje slično gravitacionoj sili koja vlada materijom. Drugim rečima, um i materija su različite vibracije ili talasi na istom jezeru. Ibid

FASHION IMAGE DESIGN

on line store

bez ograničenja

pidzama art studio logo

izmenjeno stanje svesti

Šamani koji žele da stupe u izmenjeno stanje svesti, kroz oba ova gledišta savremene fizike su ono što čini osnovu za tehniku i praksu, (Endredi, 2015). Svesno se prepuštamo i priklanjamo u svakodnevnom životu, onome što drugi oko nas smatraju jedinom stvarnošću, piše (Endredi, 2015). Jedna od najvažnijih stvari koje treba naučiti jeste da se šamani ne ograničavaju na taj konsenzus, piše (Endredi, 2015).

FASHION IMAGE DESIGN

ON LINE STORE

Za dobijanje moći, takođe su važne esencija i energija određenih mesta na kojima su se prirodne formacije tla nekako istanjile veoma između svetova, tačnije rečeno da su sa svojom strukturom lako pomerile našu svest. Mesta moći uopšte nisu imaginarna, piše (Endredi, 2015).

đŽEJMS ENDREDI

Šamanska moć

Po predanju (Endredi, 2015), životna sila je univerzalna energija i ona sve prožima. U svetu šamana ona sve prožima. Dakote životnu silu zovu vakan, Huičoli kipuri, austrijski Aboridžini joja, a šamani iz Perua je , između ostalog, nazivaju i kuenta. Šamanska moć dopire iz mesta jedinstva. Ovo se događa kada se pojedinac u potpunosti otvara i uspinje na drvo sveta, spaja s kvantnom penom, stupa u kontakt sa svime i uči jezik kamenja, biljaka i životinja. Šamani svoje poznavanje sveta, kako fizičkog i duhovnog, koriste kao prolaz ka višoj svesnosti. Stečenu energiju koriste sa potpunom posvećenošću, koja jača njihovu volju i uzdižu opštu usresređenost na nivoe, koje naš um vođen egom, jedva može da zamisli, piše (Endredi, 2015).


„ U šamanskom svetu, patnja vodi ka isceljenju, a zar ne pati naša vrsta upravo sada zbog ratova, ravnodušnosti i antropocentričnog načina života koji uništava planetu? Možda ta patnja označava inicijaciju čovečanstva u viša stanja svesti. Možda i mi, kao i šaman, moramo istinski da patimo kako bi smo se istinski iscelili."

Džejms Endredi

"darkness"

self-portrait digital art

FASHION IMAGE DESIGN

ON LINE STORE

music videoBIT.LY/38GVE1W

"WITCH"

Video by Art Studio TANJA*WITCH

FASHION IMAGE DESIGN

ON LINE STORE

"WITCH"

OIL PAINTING

by Art Studio TANJA*WITCH

FASHION IMAGE DESIGN

ON LINE STORE

FASHION IMAGE DESIGN

ON LINE STORE

FASHION IMAGE DESIGN

ON LINE STORE

9d9e6f77f446d9cfe71fd4c569b3f1db

Let's Connect