LILIT

05 Maj 2021

Lilith_(John_Collier_painting)
Lilith (1887) by John Collier in Atkinson Art Gallery, Merseyside, England
Garden of Eden

Prizivanja duha Lilit kroz Kabalističke magijske rituale

Prema (Milošević,2012) Lilith je „Ona koja se mora poslušati“. Kao primarni ženski aspekt tamne seksualnosti, prizvan duh Lilit može ismevati učesnike rituala, zavesti ih i naterati na svakakva nepojmljiva dela požude. Kod kabalističkih sledbenika, magijski rituali prizivanja duha Lilit su i dalja praksa. U toku rituala izgovara se tajno magijsko ime Boga, koji je Lilit znala a to ime je Reč Moći. Njenim se željama ne smeju odupirati, a odupirati se njenoj volji je opasno, piše Milošević. Lilit o muškarcu zna sve! Ona prozire muškarca, pošto je i sama božanska sila koja poznaje božanske tajne. Nedokučiva kao svemir, za muškarca ona ostaje zagonetna energija stvaranja. Od nje se ni u snovima ne može sakriti. Jung je naziva, šamanističkom Animom koja muškarca može voditi ka preobražaju. Sofija (mudrost) povezuje se samo sa samosvojnom Lilit koja je put ka mudrosti. Kroz proces razotkrivanja delova nesvesnog, muški i ženski čovek su već u procesu njenog prihvatanja. Prema tvrđenju (Milošević,2012)

Kabalisti Lilit opisuju kao „lestvice kojima čovek može da se uspne do prečaga proroštva“.

štaZnači.com » K... » KA.. » KABALISTIKA

Šta znači KABALISTIKA?

» kabalistika • ženski rod Tobožnje opštenje sa duhovima; tajno učenje, mađijska veština.
Nauka o kabali, učenje kabale, osobito magija brojeva i slova; tajanstvenost, misterioznost, verovanje u nadzemaljske stvari (hebr.)

"LILITH"

OIL PAINTING

Lilit je sam muškarac


Prema tvrđenju (Milošević, 2012) muškarac ne može odoleti Lilit. Ona je dar života, simbol nagonskog i divljeg. Lilit je sam muškarac. Ona je zla ali i kreativna i podsticajna Anima muškarca. Muškarac voli i plaši se žene Lilit, kao što se plaši svog nagonskog. Njegovo biće juri ka nepoznatom ka avanturi. Lilit u muškarcu budi želju za pravom ljubavnicom, jer je ona njegova sloboda i suštinska priroda koja ne želi majku. Lilit je muškarčevo sazrevanje, jer poseduje ono što ga čini živim – ona provocira napade osvajačkog, adrenalinskog. U svetu realnosti, Lilit je neistražen prostor u samom muškarcu. Samo strah od ličnog neuspeha navodi muškarca da negira Lilit. Ako ne pobedi u sebi strah pred Lilit biće „kastriran“. Nezadovoljna žena je lukava, i lako će muškarca pretvoriti u „svinju“, piše Milošević.

VALLETTA

DIGITAL ART- PHOTOGRAPHY

LILIT

ŠTA PIŠE U BIBLIJI?

Prema tvrđenju (Milošević, 2012) Lilit se u Bibliji spominje svega jednom: „... onda će se odmarati Lilit, našav počivalište“ (Izaija, 34, 14; Stvarnost, Zagreb, 1969). Po nekim tumačenjima o njoj Biblija govori već kod stvaranja sveta. U Starom Zavetu, u Postojanju- Prva Knjiga Mojsijeva, u Glavi prvoj, 27.kaže:

„27. I stvori Bog čovjeka po obličju svojemu, po obličju Božjemu, stvori ga; muško i žensko stvori ih.

28. I blagoslovi ih Bog, i reče im Bog: rađajte se i množite se, i napunite zemlju, i vladajte njom, i budite gospodari od riba morskih do ptica nebeskih i od svega zverinja što se miče po zemlji.“

MALTA

LILIT

KO JE BILA PRVA ADAMOVA ŽENA?

U gnostičkim spisima, u Knjizi Postojanja: Uzrok Postojanja/Gnostička mitologija o stvaranju, pominje se da su šestog dana stvaranja postojali muško i žensko, ali se Eva ne spominje u tom periodu. U svojim dvadesetim godinama, pošto je bio usamljen, Adam zbog svoje nesreće i samoće obratio se Bogu, „Svako stvorenje, osim mene, ima svog odgovarajućeg para.“ Bog je uslišio Adamovu molbu i stvorio je Lilit, na isti način kao što je stvorio Adama. Bog je za stvaranje Lilit, sem čistog praha, koristio prljavštinu i talog. Ta prljavština je razlog sveg kasnije poricanje ravnopravnosti žene i muškarca-jer simbolično, u ženi Lilit sadržana je nečistoća, piše Milošević.

Lilit u Bibliji

Razlog neslaganja ovog para, bilo je odbijanje Lilit da se povinuje Adamovoj želji i zauzme misionarski položaj prilikom seksualnog čina: „Zašto ja moram da ležim ispod tebe ... i ja sam, kao i ti , stvorena od praha, što znači da sam tebi jednaka,“ Adam pokušava nasilno da navede Lilit na poslušnost, usled čega Lilit izgovara magijsko ime Boga, uzdiže se na nebo i ostavlja Adama.


Pošto se Adam požalio Bogu, Bog je poslao tri svoja anđela Senoja, Sansenoja i Semangelofa da mu vrate Lilit. Anđeli su našli Lilit kraj Crvenog mora, gde je sa okolnim demonima dnevno rađala oko stotinu malih demona Lilima. Lilit je odbila da se vrati Adamu , iako su joj anđeli pretili smrću, gde ona spominje svoju besmrtnost i dogovor sa Bogom da za sebe može uzimati devojčice do dvadeset dana i dečake do osam dana starosti. Međutim, obećala je anđelima , ako vidi ime anđela na amajliji iznad kreveta novorođenčeta da će detetu poštedeti život. Anđeli su pristali na kompromis, ali Bog nije. Pošto je odbila da se vrati Adamu, Bog je odlučio da je kazni tako što će joj dnevno nestajati stotinu dece. Lilit zbog odluke da bude tako surovo kažnjena zauzvrat, daje zakletvu, da će , naneti zlo svakom novorođenom Adamovom muškom potomku. Bog i Lilit nadalje razmenjuju pretnje zbog neposlušnosti, kao što se i na zemaljskom planu nastavlja borba između muškaraca i žena, piše Aleksandra Slađana Milošević 2012, Civilizacija i Žena – Muška Žena II.

"EVE"

OIL PAINTING

Muškarac ne trpi konkurenciju u svetu koji je oteo samo za sebe, piše (Milošević, 2012). Njegova potreba za dominacijom ne vodi poreklo od apriornog prava da vlada, hijerarhijskog juedo-hrišćanskog prava, već je plod neartikulisane, nagonske potrebe koja je daleko od ideala čoveka uma i kulture kakvim sebe milenijumima opisuje.


MUŠKARAC VLADA ŽENOM


Muškarac sa ženom ne želi da deli moć. Nepokorna žena, koja ima svoju volju, misao i moć, mora se žigosati i proglasiti zlom. Muškarac se naslađuje nesrećom koju je prouzrokovao ženi, i namerno joj oduzima sreću.

KONFLIKT EVE & LILIT

Kako bi zavladao svakom ženom, muškarac svađa Lilit i Evu. On ne može odoleti moćnim čarima Lilit, i svoju slabost, urođenu nevernost i nepouzdanost opravdava zavodljivosti Lilit koja ga odvaja od Eve. I tako bez brige i napora dobija obe žene- krotku i poslušnu Evu i idealni ljubavnicu Lilit. Po Zoharu Lilit i Eva čine jednu ličnost, te svaka Eva u sebi nosi po muškarca opasnu zavodljivu Lilit koja se mora kontrolisati i po potrebi kažnjavati, piše Milošević. Priroda Lilit je suprotna Evinoj. Rušilački nagon, neobuzdana stras, zavođenje pripadaju Lilit. Negujući aspekt, poslušnost, smernost, rađanje i sam život pripadaju Evi. Ključ ženine kontinuirane frustracije nalazi se u prinudnom izboru koji nikada ne može biti u potpunosti zadovoljavajući. Eva i Lilit teško mogu istovremeno koegzistirati. Žena ne može zadovoljiti obe potrebe istovremeno. Iluzija modernog društva o ispunjenoj profesionalnoj ženi i majci je samo laž.

LILIT&EVA

U istom duhu obitavaju obe strane žene, ali ponekad neke od njih preuzima primat. U fazama puberteta, trudnoće, materinstva i menopauze prisustvo Lilit je posebno izražena. U tom periodu žena je razjedinjena i razapeta između naloga instinkta slobode i naloga instinkta materinstva. Svaka posvećenost zahteva celoga čoveka. Tako da je teško u potpunosti se predati i posvetiti profesionalnom i duhovnom razvoju, i pritom zadovoljiti socijalne i društvene norme u negovanju deteta. Eva i Lilit su suprotnost dobra i zla, majčinstva i odsustva materinske želje.

View Our Video

"artist self promotin"

Lilit & Eva

Lilit je postala ideal moderne, emancipovane i samostalne žene. Ona je radoznala, odlučna, samosvojna i opire se čak i božijoj volji. Lilit želi slobodu, ona je usamljenik i nije joj potrebna afirmacija spoljnoga sveta. Kastrativna je, motivisana željom da povredi. Ona je haos, neposlušnost, divljina karaktera koja ne prihvata pravila. Svojim veštim zavođenjem žena Lilit traži muškarca koga će pretvoriti u podanika i žrtvu. Muškarca zavodi i odbacuje izazvavši u njemu duboku narcističku povredu.

Mada, Lilit se može javiti kao pavlikanska preobraćenica koja čini dobra i mudra dela, i miri zavađene suprotnosti koje je i sama savladala, piše Milošević. Suprotno verovanju Lilit može imati pozitivan predznak. Dvoznačna Lilit je istovremeno simbol života, rađanja i potrebe za večnom borbom. Samo neintegrisani i pobeđeni čovek odustaje od buntovništva. U samoj Lilit se prepliću rušiteljsko sa stvaralačkim. Čak i u samom značenju Lilit je neuhvatljiva. Eva se može ponovo pojaviti u ženi tek kad u njoj zamre „Lilit“. Eva je stvorena od Adamovog rebra, u blizini srca koje je centar emocija. Adam je duh, a ona je duša koja simboliše osećajnost. U periodu zrelosti i integracije može proizvesti samo to da se dve suprotnosti ženine prirode privremeno pomire, piše Aleksandra Slađana Milošević Civilizacija i žena-Muška žena II.

Pisac i urednica stranice:

Tanja Pljukavac

Let's Connect

Follow Us