04 Jun 2021

promena ženske svesti

ŽENA XX VEKA

Promenom u okruženju koja je dovela do promene psihe i svesti arhetip muške žene aktiviran je u XX veku. Nametnuti model muške dominacije sputava ženu gde ona uviđa da sama mora da menja svet i da se bori za svoj položaj u svetu koji je muškarac preoteo samo za sebe. Da sačuva svoje žensko biće, žena je prinuđena da se ubrzano adaptira i aktivira svoje unutrašnje resurse. Obrazovanjem i buđenjem svojih potisnutih potencijala, žena je počela da stiže muškarca u poljima nauke, umetnosti, politike, ekonomije i drugih veština,

piše Milošević ( 2012 ).

MUŠKA ŽENA

Muška žena

Da li se Adam dovoljno izigrao sa svojim Evama, i da li će napokon prihvatiti Lilit kao prvo obličje Muške žene? Da li se Muška Žena napokon probudila i vratila iz izgnanstva i ponovo naseljava zemlju? Psihološki portret Lilit korespondira sa psihološkim karakteristikama današnje moderne žene koja sama donosi svoje odluke i poseduje samosvest. Muška žena je znak vremena, začetnik procesa redefinisanja muško-ženskih partnerskih odnosa i odnosa u široj zajednici, ona je vesnik androgine kulture, piše Aleksandra Slađana Milošević; Civilizacija i Žena-Muška Žena II.

U hrišćanskoj kosmogoniji, u Postojanju u Prvoj knjizi Mojsijevoj, prva žena i prvi čovek su istovremeno stvoreni. Nastanak (druge) žene (Eve) koju Bog stvara (ostavljenom) ili usamljenom Adamu, pominje se tek u drugoj glavi, na kraju božjeg stvaranja živog i neživog sveta. Prva žena je odbila pokornost i inferiorni položaj pri seksualnom opštenju, i zbog neposlušnosti prognana je iz Raja i iz zajednice sa muškarcem.


Digital art: photo manipulation "Witch" by Art Studio TANJA*WITCH

1608317085948


Doktorka Dž.Š.Boulen u svojoj teoriji kaže, da utemeljiteljka psihologije žene modernog vremena je simbolisana likovima boginja grčke mitologije. Ovi različiti i pojedinačni arhetipovi aktiviraju se u različitim fazama života, te da postojeći arhetipovi evoluiraju, piše Aleksandra Slađana Milošević; Civilizacija i Žena-Muška Žena II.

4

Digital painting "Witch" by Art Studio TANJA*WITCH

we-need-strong-women
IMG-522cb97ea47d020096b19ba45656b1a6-V

Digital art "Goddess" photo collage by Art Studio TANJA*WITCH

Boginja Majka

Boginja majka je Šakti čije značenje je energija, snaga, sila, koja je izvor celokupne energije univerzuma i stvaralačke snaga koja zemlji daruje plodnost, piše (Milošević, 2012). Velika Boginja, Boginja Majka, Devi, Mahadevi objedinjuje znečenje ženskog božanstva, manifestovanog kroz suprostavljene inkarnacije. Kao aspekt tantrizma Šakti se pojavljuje i kao vera Šaktizma. Ova vera slavi i obožava Šakti kao životvornu energiju i snagu koja održava univerzum. Dominacijom i prelaskom u patrijarhat , Velika Boginja gubi primarno mesto vrhovnog božanstva i postaje ženski aspekt boga Šive, piše (Milošević, 2012).
Šiva predstavlja snagu, a Šakti energiju, neophodnu za njeno oslobođenje.

"Feminist" video by Art Studio TANJA*WITCH

Ponašanje Muške žene sa okolinom i muškarcima

Muška žena donela je nove zaključke i odluke da vredi!

Ona odbija da bude žrtva.

Insistira na primeni prava, i ne traži samo ravnopravnost, već zahteva na jednakovrednosti između muškaraca i žene. Ona nije muškarčeva senka i ne sledi model života „druge polovine“ za razliku od svojih predhodnica, piše Milošević (2012).

Ne prihvata da bude ni u čemu druga. Ne prihvata stari model ženske podređenosti koje muškarac agresivno i podlo koristi, da bi manipulisao ženom. Progovorila je istinu, odbila i odbacila pokornost. Moderna žena razumela je da ima prava na izbor i odbja da živi sa zabludom o svojim vrednostima. Ona ostaje potpora, izvor negovateljstva i inspiracije i ovu ulogu prihvata svojom voljom, ali zahteva poštovanje za zasluženu vrednost i značenje. Vlada svojim umom i emocijama i sama krči put kojim ide. Preduzima inicijativu, vladar je svog života, odbija da bude vođena i da bude sklonjena. Ona bira muškarca i nije birana. Dovoljno je jaka da započne i da završi vezu. Dovoljno je snažna i ume da se takmiči kao samostalna iduvidua ili deo tima. Ambicioznija je od ostalih tipova žena, i istrajna je u ostvarivanju svojih ciljeva. Odavno je odbacila takmičarski duh sa pripadnicama svog roda. Prezrela je i odbacila da bude deo igre u kom muškarac svađa žene, da bi sa njima lakše manipulisao.

Muška žena sarađuje sa pripadnicima svog roda. Njena borba za priznavanje jednakovrednosti još uvek nije završena. Deo procesa je ženino razotkrivanje sebe. Tek kad spozna sebe kao kompleksno i integrisano biće, muškarac je može voleti – i duhom.


Muška žena je kompatibilna sa zrelim Muškim muškarcem. Ako je takav muškarac kreativan, najviše joj odgovara na vrhuncu stvaralačke moći. Muška žena i Muški muškarac su stub zajednice i civilizacijska osnova, piše Aleksandra Slađana MiloševićCivilizacija i žena – Muška Žena II, (2012).

ALEKSANDRA SLAĐANA MILOŠEVIĆ

Jedna od najvećih sjajnih veštičinih moći je – strpljenje,piše (Lister, 2017).lisa lister

"Witch" experimental video by Art Studio TANJA*WITCH

Poziv

Poziv je sećanje ko si bio pre, pre nego što si to zaboravio.


LISA LISTER

POZIV


Za mnoge, Poziv koji čuju će podsećati na sećanje ; možda sećanje na prošli život, šapat ili poziv od predaka ili samo jaka intuicija koju osećaš u samim kostima.

  • Poziv od nje, boginje.
  • Poziv za rast, potpuno sa istinom ko smo mi.
  • Poziv koji nas pita da verujemo sebi.


Ovo je poziv za sve veštice. Svakoj ženi i muškarcu koji su pozvani da se probude, saslušaju i da preduzmu akcije i poprave greške Patrijahalnog društva,

piše (Lister, 2017).

ŠTA JE POZIV?

Poziv koji osećamo da dolazi iz duboke intuicije koja prožima celo telo i podiže žensku urođenu mudrost, piše (Lister, 2017).

Zašto ste čuli ovaj poziv?


Ovaj poziv ste čuli zbog loše situacije na planeti.

Majka Zemlja je razorena, uništena, zatrovana. Ovo je ogledalo naših postupaka prema njoj, i tačnije rečeno, rezultat Patrijahalnog društva i njegovom ponašanju prema ženi.

Zato se veštice bude!

I postoji velika verovatnoća da će se probuditi jako besne.

I kako smo se mi ponašali prema njoj, ona će nam isto tako i vratiti. Majka Zemlja ne treba spašavanje. U istini problem leži u čovečanstvu i njegovom lošem ophođenju prema Majci Zemlji, piše (Lister, 2017).

VEŠTICA

Veštica je žena na vrhuncu svoje moći.


U svakoj od nas čuči mala veštica, koja je u dodiru sa svojom tamom. Žena veštica je u potpunom sklopu i skladu sa svojim bićem. Ona je lepotica i zver kroz život, zavisno do situacije u kojoj se nalazi, piše (Lister, 2017).

Upotpuniti sebe i opet biti cela je put veštica. Ona se ponovno regeneriše i priseća sebe u punoj istini o svom biću, u cilju prisećanja zaboravljenih prošlosti. Biti žena koja može da prepozna, vodi, da govori i svedoči istinu. Ona koja koristi svoju kreativnost, intuiciju i vizije koje su joj od Božice podate.

Veštice su svakako bile bič u Božijim rukama. Nevreme i bolesti koje su pogađale grešno čovečanstvo, kroz veštice bih se prenosio Božiji gnev, kao kaznu i opomenu, piše (Foltmer, 2010).


Koji je put Veštice?

Put veštica je građenje veze potpune ljubavi, poštovanja, i poverenja sa sobom, u koneciji sa svojim telom i psihom. Povezivanje sa samim sobom i povezivanje sa svojom magijom zahteva vreme, posvećenost, i potpunu životnu misiju dok ne postanete najbolja verzija sebe. Biti veštica je put učenja. Ovaj put je sastavljen od velikih istraživanja, uglavom od primarne važnosti su učenja koja osetiš i kroz koje prolaziš. Istinsko znanje se dobija putem doživljenog. Kada govorite o veštici vi u stvari govorite o misteriji. Neka verovanja su, da određene informacije u datom momentu, budu prenete vešticama. Informacije koje će biti prenesene zavisi od veštičinog progresa,
učenog i u praksi, piše (Lister, 2017).

„ Ja ću preuzeti odgovornost zato što sam ja veštica, i veštice nisu ovde da učine da se drugi osećaju udobno“ One su ovde da pokažu pun spektar istine, kroz osećaje i primere. (Lister, 2017)LISA LISTER

Moć i izgled Muške žene


„Gospodariti sobom, dušom i telom, najveći je domet ljudskog bića kome se žena sve više približava.“ (Milošević, 2012)


Delimično oslobađanje od nametnutih stavova zajednice , žena je osvojila mogućnost uobličavanja karaktera ličnosti po svojoj volji. Moderna žena odbacuje nametnutu patrijahalnu hijerarhiju polova sa dominacijom muškaraca nad ženama, i sama je tvorac autetičnog izgleda i stila. Lepotu smatra darom prirode ali nikako kao oruđe za postizanje uspeha, poput žena u prošlosti. Ako ima emotivno opravdanje, flertovanje i poigravanje muškarcima može prihvatiti kao intimnu igru ili čak kao ironiju. Kritikuje zloupotrebu ženske seksualnosti u bilo kakve konzumentske, marketinške ili druge manipulacije. Ženom ne dominira teritorijalni nagon, ne žudi za posedovanjem , već se izdiže sagledava svet kao celinu i sebe kao deo prirode. Ono što krasi Mušku ženu jeste vrlina i svest o vrlini, duhovnost i mudrost. Sposobnost da sama misli i stvara, izaziva otpor kod muškarca. Njena moć ugrožava muškom podređivanju volje žene i udovoljavanju njegovim željama. Odbacivanjem vrednosti stvaralaštva i ženske misli je muškarčev glavni adut u negiranju same žene. Neuvažavanje i zloupotreba zakonom zagarantovana prava , moćna žena zahteva poštovanje za koje se još uvek bori. U najrazvijenijim društvima emancipovane žene su bila retkost gde su i danas najbrojnije. Muška žena ne prosuđuje i ne osuđuje, već razume i podržava, piše Milošević.

Digital art/ Photo manipulation JPG+GIF/ "Human Trafficking - Plastic Surgery- Rape" by Art Studio TANJA*WITCH

Digital art/Photo manipulation JPG+GIF/ "Human Trafficking-Blind love" by Art Studio TANJA*WITCH

ARHETIP MUŠKE ŽENE

Arhetip Muška žena nosi atribute muškosti koje se simbolički odnose na stvaralačku i umnu snagu koje su prepisivane samo muškarcu. Muška žena i dalje nosi dominatne biološke karakteristike žene. Međutim, muška žena predstavlja jedinstvo i uravnoteženost oba principa, muškog i ženskog. Induvidualnu celovitost kakvu muškarac i žena treba pojedinačno da ostvare, muška žena to i predstavlja. Objedinjene karakteristike mitskih bića, heroina, poluboginja i boginja čine Mušku ženu koja su veza sa njenom prošlošću i budućnošću. Nametnuta osnova arhetipa Muške žene su sinteza karakteristika sledećih likova grčke mitologije i hrišćanstva:

BOGINJE

  • Gea – Velika Majka, Velika boginja Zemlje i stvoriteljka sveta;
  • Demetra – boginja plodnosti, brižna, negujuća majka;
  • Artemis – boginja devica, ratnica;
  • Atina ili hrišćanska Sofija ( lat. Sapientia ) – boginja razuma, znanja, mudrosti i ratne strategije;
  • Muze – boginje umetnosti i stvaralaštva, kćerke boginje pamćenja Mnemozine ( i boga Zevsa), piše Milošević.

Digital art: Photo manipulation "Women"

moderna žena

Pojava žena na istoriskoj pozornici nameće se kao nužnost zajedničkog opstanka muškaraca i žena, pošto se muškarac koji je dao neizmeran doprinos u razvoju civilizacije istrošio. Geneza arhetipa Muške žene trajala je više od dva milenijuma. Oblik organizacije društva bio je posebno nepovoljan i prouzrokovao je da se nad ženom vrši kontinuirana represija. Arhetipa Velike Majke možemo videti u zapadnoj civilizaciji kod žena koje su se izborile za prava na slobodu mišljenja i dela. Koncept stvaranja je od samog početka nosio ženski predznak i preotimanjem vladarskog i dominatnog, muškarac nije uspeo da preotme ženi prvenstvo stvaranja. Zahtevi i multipli, kompleksni zadaci od žene modernog vremena, integrisanih u arhetipu Muške žene zahtevaju posedovanje karakteristike oba roda. Mentalna i stvaralačka sposobnost ranije su prepisivane samo muškarcu, nova snaga i moć oduvek je bila glavni nosilac žene, piše Milošević.


OPIS MUŠKE ŽENE

Muška žena prati ideal čoveka, moralnost, pravednost, ljubav prema bližnjem i samim tim postaje simbol novog čoveka koga krase univerzalne vrednosti, piše Milošević (2012).

Muškarac je uobličio i definisao umne i moralne stavove, koje je i sam izgubio. Muška žena prati ideal čoveka, moralnost, pravednost, ljubav prema bližnjem i samim tim postaje simbol novog čoveka koga krase univerzalne vrednosti, piše Milošević (2012). Muška žena teži i sebe vidi u punoj potenciji fizičkih, psihičkih i umnih sposobnosti. Ona nudi pravednije društvo i pobedu stvaralačkog nad rušiteljskim. Uspostavljanjem ravnoteže u sebi, žena modernog vremena javlja se kao arhetip heroja i spasioca koja nudi rešenja, zaobilazi prepreke i sigurno vodi. Muška žena prezire laž, ona je duhovno i umno osvešćena i bolje procenjuje situaciju od muškaraca. One su doslednije i poštenije. Njeno mišljenje je kreativno, poseduje autoritet i čvrsta moralna načela. Muška žena je iskrena prema sebi i dobronamerna prema okolini, etički je čista i istinoljubiva. Osobine koje je krase su samopouzdanje, odlučnost, psihička nezavisnost, inteligencija, intuicija, duhovnost, imaginativnost. Muška žena nije plašljiva poput žena iz prošlosti. Za nju je izazov neistražen prostor i nepoznato. Ima hrabrosti koliko i muškarac u preduzimanju rizika i eksperimenta. Kontroliše i raspolaže svojim mislima,vremenom i emocijom. Njen svet je svet osećanja i razuma, sposobna je za najuzvišenija osećanja ljubavi , ljudske i duhovne.

Ona nije mogla voleti muškarca , sve dok nije spoznala sebe kao kompleksno biće.

Muška žena je osvojila Sopstvo, piše Milošević.

Digital art: photo manipulation/ "Human Trafficking- Violence" by Art Studio TANJA*WITCH

pisac i urednica:

tanja pljukavac (Jovanović )

art studio

TANJA*WITCH

Let's Connect

You Can't Miss This