ART STUDIO

TANJA*WITCH

UMETNIK: TANJA PLJUKAVAC ( JOVANOVIĆ )

SKULPTURA

Skulptura "Big Girl"

6.jpg
6.jpg
Varenje mentalnih cevi, koja je osnov skulpture.
17.jpg
17.jpg
Postavka metalnih točkova, na drvenu platformu. Ovo omogućuje lakšem manervisanju same skulpture.
22.jpg
22.jpg
Pričvršćivanje mentalne konstrukcije na drvenu platformu.
33.jpg
33.jpg
Završetak osnove metalne postavke na drvenu platformu.
38.jpg
38.jpg
Oblikovanje početnog oblika uz pomoć žice, platna i Plaster of Paris.
logo 4.jpg
logo 4.jpg
Nanošenje gline na početnu osnovu.
skulptura logo.jpg
skulptura logo.jpg
Oblikovanje skulpture sa glinom.
logo 5 skulptura.jpg
logo 5 skulptura.jpg
Oblikovanje gline, uz konstantan nanos vode, radi održavanje i preoblikovanja skulpture.
"Big Girl"
"Big Girl"
Oblikovana skulptura se razdvaja po sredini uz pomoć metalnih pločica.
18.jpg
18.jpg
Oblikovana skulptura se razdvaja po sredini uz pomoć metalnih pločica
"Big Girl"
"Big Girl"
Nanos Plaster of Paris na glinu.
IMG_20180507_122635.jpg
IMG_20180507_122635.jpg
Završno oblikovanje Plaster of Paris,
logo 3.jpg
logo 3.jpg
Nanos Plaster of Paris.
5.jpg
5.jpg
Razdvajanjem skulpture po sredini. Pravljenje kalupa.
12.jpg
12.jpg
Premazivanje kalup uljem (baby,vazelin). Popunjavanje kalupa glinom.
29.jpg
29.jpg
Sastavljanje kalupa jedan o drugi.
31.jpg
31.jpg
Rastavljanje kalupa.
35.jpg
35.jpg
Završno oblikovanje skulpture.
37.jpg
37.jpg
Završna skulptura.
ovo.jpg
ovo.jpg
Završna skulptura
40.jpg
40.jpg
Završna skulptura

Skulptura "Lady"

Skulptura "Lady"
Skulptura "Lady"
Početak oblikovanja gline, koja je pre toga pričvršćena na metalnu konstrukciju,i drvenu podlogu.
Skulptura "Lady"
Skulptura "Lady"
Oblikovanje gline.
Skulptura "Lady"
Skulptura "Lady"
Oblikovanje gline
Skulptura "Lady"
Skulptura "Lady"
Razdvajanje gline uz pomoć metalnih pločica.
Skulptura "Lady"
Skulptura "Lady"
Razdvajanje gline uz pomoć metalnih pločica.
Skulptura "Lady"
Skulptura "Lady"
Nanos Plaster of Paris na glinu.
Skulptura "Lady"
Skulptura "Lady"
Razdvajanje kalupa.
Skulptura "Lady"
Skulptura "Lady"
Gotova skulptura.
Skulptura "Lady"
Skulptura "Lady"
Gotova Skulptura.

Narudžba skulpture

Skulptura

Kalupljenje

Razdvajanje kalupa

Plaster of Paris

Oblikovanje gline

Kamen

Oblikovanje kamena

Napomena:

Glina i Plaster of Paris su deo našeg materijala u izradi skulptura. Skulpture se rade po narudžbini i želji klijenta. U kontaktu sa klijentom sve želje i zahtevi moraju biti dobro definisani. Porudžbe samih umetničkih dela, u ovom slučaju skulpture, mora biti regulisan i potpisan ugovorom između klijenta i umetničkog studija.

Hvala Vam na interesovanju!

Kontaktirajte nas!

Art Studio TANJA*WITCH