Umetnica: Tanja Pljukavac ( Jovanović )

VIDEO

MUZIČKI VIDEO

Napomena:

Ideja i dizajn su izrada umetnice.

Muzika u ovom video spotu nije deo stvaralaštva Art Studija

TANJA*WITCH.

PROMOTIVNI VIDEO

Napomena:

Ideja i dizajn su izrada umetnice.

Muzika u ovom video spotu nije deo stvaralaštva Art Studija

TANJA*WITCH.

INFORMATIVNI VIDEO

Napomena:

Ideja i dizajn su izrada umetnice.

Muzika u ovom video spotu nije deo stvaralaštva Art Studija

TANJA*WITCH.

ZABAVNI VIDEO

Napomena:

Ideja i dizajn su izrada umetnice.

Muzika u ovom video spotu nije deo stvaralaštva Art Studija

TANJA*WITCH.

PRIVATNI VIDEO

Napomena:

Ideja i dizajn su izrada umetnice.

Muzika u ovom video spotu nije deo stvaralaštva Art Studija

TANJA*WITCH.

DEKORATIVNI VIDEO

Napomena:

Ideja i dizajn su izrada umetnice.

Muzika u ovom video spotu nije deo stvaralaštva Art Studija

TANJA*WITCH.

Hvala Vam na interesovanju!

Napomena:

Video i video montaža videa su deo naših prodajnih radova. Radovi se rade po narudžbini i želji klijenta. U kontaktu sa klijentom sve želje i zahtevi moraju biti dobro definisani. Porudžbe samih umetničkih dela, u ovom slučaju video radova, mora biti regulisan i potpisan ugovorom između klijenta i umetničkog studija.

Kontaktirajte nas!

Art Studio TANJA*WITCH